Terminologie en bewerkingen 1ste graad A

In de reeks wiskunde-video's getallenleer leer je meer over de verschillende bewerkingen. Alles van optellen en aftrekken tot vermenigvuldigen en delen. Je leert wat een opgaande of niet-opgaande deling is en over de verbanden tussen optellen en aftrekken enerzijds en vermenigvuldigen en delen anderzijds.


Terminologie en bewerkingen

In de wiskunde, en meer bepaald in de getallenleer, worden er heel wat speciale woorden gebruikt. Woorden die eigen zijn aan het vak en die je dus bijna nergens anders tegenkomt, tenzij misschien in een andere context. Het is belangrijk dat je weet wat er bedoeld wordt met deze specifieke woorden, anders zal je nooit kunnen volgen wat je leraar of lerares allemaal vertelt.

 

Het belang van Terminologie

Met het woord terminologie duiden we in de getallenleer het geheel van specifieke woorden en begrippen aan die in deze tak van de wiskunde gebruikt worden. Vergelijk het met de termen Combat Points, Gym, Pokéball, Pokéstop en Max Revive uit het Pokémon Go spel. Zonder kennis van deze woorden of, anders gezegd, van deze terminologie, heb je geen idee hoe je aan het spelletje moet beginnen. En dat is net hetzelfde in de getallenleer: enkel met een goed begrip van de terminologie word je een kei in hoofdrekenen!

 

De terminologie van rekenoefeningen en bewerkingen

Zelfs bij het uitleggen van eenvoudige rekenoefeningen gebruik je al snel enkele specifieke woorden uit de terminologie van de getallenleer. Waaraan denk je immers bij het woord hoofdrekenen? Juist ja, aan optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (x) en delen (:). Dit zijn de vier meest bekende voorbeelden van rekenkundige bewerkingen en ze worden dan ook hoofdbewerkingen genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat het de enige wiskundige bewerkingen zijn. Ook machten en vierkantswortels zijn immers voorbeelden van rekenkundige bewerkingen.

 

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

In dit hoofdstuk leer je de juiste benamingen voor alles wat met de vier hoofdbewerkingen te maken heeft. Wat zijn de termen van een optelling en hoe noem je de uitkomst? En waarom krijgt de uitkomst van een aftrekking dan weer een andere naam? Bij een vermenigvuldiging spreken we dan weer over factoren terwijl je bij een deling spreekt over een deler en een deeltal. En toch zijn het allemaal gewoon getallen. Moeilijk en verwarrend? In onze online lesvideo leggen we het allemaal klaar en duidelijk uit.

 

Deling

Bij een deling spreekt men wel eens van een opgaande deling en een niet opgaande deling. Moeilijke woorden, maar eigenlijk is het heel gemakkelijk. Tenminste als je weet wat ermee bedoeld wordt. Bekijk onze online lesvideo en je zal meteen weten wat een opgaande deling is en wanneer er sprake is van een niet opgaande deling.

  

Populaire lestrajecten Terminologie en bewerkingen