Reële getallen 2de graad


Na de rationale nu reële getallen. 

We gaan nog een stapje verder met getallenleer. Na de natuurlijke, gehele en rationale getallen maken we nu de stap naar de reële getallen. De omschrijving hiervan is als volgt: “De groep van de reële getallen bestaat uit rationale en irrationale getallen.” De rationale getallen worden al behandeld in een ander lestraject. Bekijk dit zeker als je niet goed meer weet wat dit precies was. Voor de irrationale getallen geven we graag de volgende omschrijving mee: “Een irrationaal getal is een reëel getal dat niet te schrijven is als het quotiënt van twee gehele getallen.” Iets concreter komt het erop neer dat het quotiënt een decimaal getal is.

Wat is het verschil tussen een rationaal en irrationaal getal?

Toch zijn hier ook nog enkele voorwaarden aan verbonden. Want bij een rationaal getal is het quotiënt ook een decimaal getal. Die voorwaarden voor een rationaal getal vind je terug bij het lestraject van de rationale getallen. Zo begrijp je snel dat wanneer een getal niet voldoet aan de voorwaarden van een rationaal getal logischerwijs een irrationaal getal is. Belangrijk om te onthouden is dat beide groepen samen de groep van de reële getallen vormen. Het symbool voor de reële getallen is ℝ.

Nieuwsgierig of beter gezegd leergierig? Bekijk dan snel de lesvideo's. De leerkrachten van WeZooz Academy begeleiden je graag naar een uitstekend schoolrapport! Bekijk ook zeker de andere leerstof die we behandelen. LOL! Learning On-Line!

Wat komt er aan bod bij de reële getallen? 

Bij het lestraject van de reële getallen worden enkele bijzonder aspecten van deze getallengroep extra uitgelicht. We zetten ze even op een rijtje.

·     Priemgetallen: Getallen die enkel deelbaar zijn door zichzelf en het getal 1. Dat is de enige juiste omschrijving van het begrip priemgetal. Niet enkel de omschrijving komt aan bod, maar de leerkracht gaat nog een stapje verder. Ook ontbinden in priemfactoren komt aan bod. Zeer interessant!

·     Vierkantswortels: Bij de groep van de reële getallen steken ook de vierkantswortels hun neus aan het vensters. Leerkrachten Sjoert en Tine begeleiden je probleemloos door deze wiskundige zee. Eerst laten ze je ermee kennis maken om dan vervolgens er mee aan de slag te gaan. Rekenen met vierkantswortels is dan het volgende op je bord.

·     Intervallen: het laatste aspect zijn intervallen. Begrensde intervallen, onbegrensde intervallen, unie, doorsnede... al deze termen worden haarfijn uitgelegd door leerkracht Tine.

 Bij elke lesvideo is er een oefening voorzien betreffende het lesonderwerp. Zo kan je direct aftoetsen of je het specifieke onderwerp onder de knie hebt.

 Gaat het nog verder dan de reële getallen?

Ja hoor, het kan nog verder gaan dan de reële getallen. Nu wordt dit in het leerstofpakket van het middelbaar onderwijs niet meer verder behandeld. De reële getallen zijn hier dus de eindhalte. Probeer steeds goed het onderscheid te maken tussen de natuurlijke, gehele, rationale en de reële getallen. Twijfels? Bekijk dan snel de lesvideo's.

Vragen of twijfels over ander leerstof? Aarzel dan niet om de site van de WeZooz Academy te raadplegen. Ontdek ons leerstofaanbod van middelbaar onderwijs en vindt de antwoorden op jouw vragen.