Aardrijkskunde 1ste graad A

Aardrijkskunde
Video Wat zijn staatkundige referentiepunten? - Aardrijkskunde 1ste graad A
02:45

Leen legt uit wat staatkundige referentiepunten zijn. (1ste graad)

Video Gebruik van gesteenten - Aardrijkskunde 1ste graad A
01:16

Waar en welke gesteenten vinden we terug in en rond het huis? (1ste graad)

Video Factoren die invloed hebben op het klimaat. - Aardrijkskunde 1ste graad A
02:55

Leen legt uit welke factoren invloed hebben op het klimaat. (1ste graad)

Video Soorten en hoeveelheid bebouwing. - Aardrijkskunde 1ste graad A
03:11

Leen gaat dieper in op de soorten en hoeveelheid bebouwing. (1st graad)

Video Landbouwtypes in Europa. - Aardrijkskunde 1ste graad A

Welke landbouwtypes kent Europa? Leen legt het uit. (1ste graad)

Video Productieve en improductieve regio's. - Aardrijkskunde 1ste graad A
02:16

Welke factoren zijn nodig om aan landbouw te doen? (1ste graad)

Aardrijkskunde
Video Lokaliseren in het wereldgradennetwerk - Aardrijkskunde 1ste graad A
03:24

Leen legt uit hoe lokaliseren in het wereldgradennetwerk in zijn werk gaat. (1ste graad)

Aardrijkskunde
Video Wat zijn topografische referentiepunten? - Aardrijkskunde 1ste graad A
02:03

Leen legt uit wat topografische referentiepunten zijn. (1ste graad)

Video Bevolkingsspreiding en bevolkingsdichtheid - Aardrijkskunde 1ste graad A

Leen legt de begrippen bevolkingsdichtheid en bevolkingsspreiding uit. (1ste graad)

Video Wat is een Atlas? - Aardrijkskunde 1ste graad A
05:30

Geert vertelt je in de deze video wat je allemaal in een atlas kan terugvinden en wat alles precies betekent. (1ste graad)

Video Opzoeken in een Atlas! - Aardrijkskunde 1ste graad A
06:18

In deze video legt Geert je het gebruik van een atlas uit. (1ste graad)

Video De Sterrenkundige Ligging van een plaats uitgedrukt in Coördinaten! - Aardrijkskunde 1ste graad A
05:21

Hoe je de sterrenkundige ligging bepaalt, legt Geert je in deze video uit. (1ste graad)