Overige 1ste graad A

In deze reeks over wiskunde leer je al de rest van getallenleer van het eerste jaar! Getalwaarde van een lettervorm, regelmaat en formules, verhouding, schaal, procent, kans, gemiddelde, mediaan, schatten, binaire getallen ...


Overige

In dit hoofdstuk behandelen we een aantal begrippen uit de getallenleer van de wiskunde die niet thuishoren in een andere categorie. In onze leuke lesvideo’s leggen we je onder meer binaire getallen, regelmaat en formules, verhoudingen en schalen, procent en kansrekenen uit. We laten je ook zien hoe je de getalwaarde van een lettervorm uitrekent.

 

Kansrekenen 1ste graad

Als je vaak gezelschapsspelletjes speelt, heb je jezelf al misschien afgevraagd hoe groot de kans is dat je een zes gooit met een dobbelsteen of hoe groot de kans is dat je vier azen krijgt toegedeeld met het kaarten. Kansrekenen kan je hierop een antwoord geven in procenten. Maar wat betekent ‘procent’ eigenlijk? ‘Pro-cent’ betekent eigenlijk letterlijk ‘op honderd’. Als je bijvoorbeeld ergens ‘23%’ ziet staan, betekent dit ‘23/100’ (drieëntwintig hondersdste). Als je het begrip ‘procent’ helemaal onder de knie hebt, kan je dit ook toepassen op het kansrekenen.

 

Binaire getallen

Wist je dat een computer werkt met het binair talstelsel? Jij bent waarschijnlijk het decimaal talstelsel gewoon, waarbij je 10 getallen gebruikt, van nul tot negen. Maar een computer werkt alleen met nullen en éénen in het binair talstelsel. Bart laat je zien hoe een binair getal er dan precies uitziet en hij leert je om een binair getal om te zetten naar een decimaal getal en omgekeerd. Wie weet kan je binnenkort communiceren in computertaal!

 

Getalwaarde

In de getallenleer kan je de getalwaarde van een lettervorm uitrekenen. Dit door je door de juiste getallen in te vullen op de plaats van de letters en de bewerkingen vervolgens uit te rekenen met behulp van de rekenregels, de volgorde en de eigenschappen van de bewerkingen.

 

Verhouding en schaal

Een schaal wordt gebruikt om bepaalde afmetingen groter of kleiner voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Schalen worden bijvoorbeeld gebruikt op landkaarten, GPS-systemen of in Google Maps om aan te duiden hoeveel 1 cm op de kaart in werkelijkheid voorstelt. Een schaal van 1/50.000 betekent dat een afstand van 1 cm op de kaart, in werkelijkheid eigenlijk staat voor 50.000 cm, of 500m. Bart legt je uit hoe je een schaal noteert en hoe je ze moet interpreteren.

 

Regelmaat en formule

Weet je al wat een getallenrij is? Een getallenrij is zoals de naam doet vermoeden een rij van getallen, ook wel termen genoemd. Als je snel wil weten hoeveel bijvoorbeeld de tiende term is van een regelmatige getallenrij, kan je dit stap voor stap berekenen. Maar het kan nog simpeler, door de getallenrij te schrijven als een formule en deze formule te berekenen voor de tiende term. Bart laat het je zien aan de hand van enkele duidelijke voorbeelden in een leuke online lesvideo.

 

Populaire lestrajecten Overig