Statistiek 1ste graad A

Met statistiek kan je binnen de getallenleer onderzoek doen en er grafische voorstellingen zoals schijf-, strook- en staafdiagrammen over maken. In deze 1-delige reeks video's over wiskunde leer je hier meer over!


Statistiek

Statistiek is een belangrijk onderdeel van de wiskunde. Het wordt gebruikt in heel wat andere wetenschappelijke vakken en ook in het dagelijks leven kom je het vaak tegen. Zo wordt statistiek gebruikt in tal van onderzoeken die gepubliceerd worden in de krant of op het internet. En ook op je rapport kan je het terugvinden. Het gemiddelde en de mediaan van de klas? Yep boys & girls, ook dat is statistiek!

 

Statistiek 1ste graad

Veel leerlingen en studenten vinden statistiek het moeilijkste onderdeel van de getallenleer. Gelukkig houden we de statistiek voor de eerste graad nog gemakkelijk. Wat moet je dan zoals kunnen? Het gemiddelde berekenen, of de mediaan berekenen. We laten je bovendien kennismaken met verschillende diagrammen, zoals het staafdiagram, het strookdiagram en het schijfdiagram.

 

Gemiddelde berekenen

Statistiek helpt om een reeks van getallen met elkaar te vergelijken. Zo kan je de mediaan en het gemiddelde berekenen van al deze getallen. En dat is nog niet eens zo moeilijk. Om het gemiddelde te berekenen van een reeks getallen, tel je alle getallen bij elkaar op en deel je deze som door het aantal getallen dat je hebt opgeteld.

 

Mediaan berekenen

Om de mediaan te vinden van een reeks getallen heb je een beetje meer werk. Eerst moet je alle getallen sorteren van klein naar groot. Vervolgens moet je kijken naar de middelste getallen. Als het aantal getallen even is, kijk je naar de twee middelste getallen en bereken je hiervan het gemiddelde. Het resultaat van dit gemiddelde is de mediaan. Als het aantal getallen oneven is, is het middelste getal van de reeks van gesorteerde getallen de mediaan.

 

Staafdiagram, strookdiagram, schijfdiagram

Als je verschillende gegevens overzichtelijk wil voorstellen, kan je deze gegevens voorstellen in een schijfdiagram, strookdiagram of staafdiagram.

Schijfdiagram

Een schijfdiagram, of cirkeldiagram is eigenlijk een cirkel, die zoals je weet uit 360° bestaat. Het eerste wat je moet doen is die 360° delen door het totaal aantal van wat je wil voorstellen. Vervolgens kan je de verschillende gegevens voorstellen als een schijf in de cirkel met een bepaald aantal graden.

Strookdiagram

In een strookdiagram stel je de gegevens voor als een bepaald stuk van een lange strook. De lengte van de totale strook kan je zelf bepalen, maar neem wel een totale lengte waarmee je het jezelf gemakkelijk maakt.

Staafdiagram

Met een staafdiagram ga je de verschillende gegevens eigenlijk weergeven als staafjes in een XY-assenstelsel. Op de X-as zet je de verschillende benamingen, op de Y-as plaats je de getallen. Kijk welk getal het grootste is en zorg ervoor dat dit getal zeker op de Y-as past. Gebruik dus zeker een goede schaal die handig is om mee te werken.

 

Populaire lestrajecten Statistiek