Techniek 1ste graad B

Techniek 1ste graad B

Techniek
Video Metselprofiel te lood stellen - Techniek 1ste graad B
03:43

Johan geeft je inzicht in hoe je een metselprofiel mooi te lood stelt.

Techniek
Video Bouwlijn afschrijven - Techniek 1ste graad B
01:49

Johan geeft je inzicht in hoe je een bouwlijn kan afschrijven.

Techniek
Video Profiel stellen aan de bouwlijn - Techniek 1ste graad B
01:20

Johan geeft je inzicht in hoe je jouw profiel kan stellen aan de bouwlijn.

Techniek
Video Stenen uit leggen - Techniek 1ste graad B
01:49

Johan geeft je inzicht in hoe je stenen uit kan leggen.

Techniek
Video Afschrijven van metselprofielen - Techniek 1ste graad B
02:33

Johan geeft je inzicht in het afschrijven van metselprofielen.

Techniek
Video Metseldraad (aan)spannen - Techniek 1ste graad B
01:37

Johan geeft je inzicht in hoe je de metseldraad kan (aan)spannen.

Techniek
Video Eerste drie lagen metsen - Techniek 1ste graad B
04:31

Johan geeft je inzicht in hoe je de eerste drie lagen kan metselen.

Techniek
Video Metselprofiel te lood stellen - Techniek 1ste graad B
03:43

Johan geeft je inzicht in hoe je een metselprofiel mooi te lood stelt.

Techniek
Video Bouwlijn afschrijven - Techniek 1ste graad B
01:49

Johan geeft je inzicht in hoe je een bouwlijn kan afschrijven.

Techniek
Video Profiel stellen aan de bouwlijn - Techniek 1ste graad B
01:20

Johan geeft je inzicht in hoe je jouw profiel kan stellen aan de bouwlijn.

Techniek
Video Stenen uit leggen - Techniek 1ste graad B
01:49

Johan geeft je inzicht in hoe je stenen uit kan leggen.

Techniek
Video Afschrijven van metselprofielen - Techniek 1ste graad B
02:33

Johan geeft je inzicht in het afschrijven van metselprofielen.