Klik hier voor gratis toegang dankzij Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs.

Evenwicht in de economie 3de graad

Evenwicht in de economie
Video Wat is een monopolie en waarom bestaat het? - Economie 3de graad

Frederik legt uit wat de marktvorm monopolie is. (3de graad)

Evenwicht in de economie
Video Welvaartsverlies bij een monopolie. - Economie 3de graad

Wat zijn de gevolgen voor een monopolie bij welvaartsverlies? (derde graad)

Evenwicht in de economie
Video Wat is een monopolistische concurrentie? - Economie 3de graad

Frederik legt uit wat een monopolistische concurrentie is. (derde graad)

Evenwicht in de economie
Video Wat is de optimale afzet, prijs en wist bij een oligopolie? - Economie 3de graad

Frederik toont aan de hand van een grafiek wat een oligopolie voorstelt.

Evenwicht in de economie
Video Optimale afzet, prijs en winst bij een monopolie. - Economie 3de graad

Frederik legt uit wat de optimale afzet, prijs en winst bij een monopolie is. (derde graad)

Evenwicht in de economie
Video Wat is de optimale afzet, prijs en winst bij een monopolistische concurrentie? - Economie 3de graad

Wat is de optimale afzet, prijs en winst bij een monopolistische concurrentie?

Evenwicht in de economie
Video Het evenwicht in de economie volgens de klassieken. Op welke 3 belangrijke pijlers basseerden zij zich? - Economie 3de graad
04:01

Frederik legt je in deze video de 3 pijlers uit van het evenwicht in de economie. (3de graad)

Evenwicht in de economie
Video Het Evenwicht in de Economie volgens de Engelse econoom Keynes - Economie 3de graad
05:43

In deze video vertelt Frederik je alles over het evenwicht in de economie volgens Keynes. (3de graad)

Evenwicht in de economie
Video De Relatie tussen Consumeren en Investeren volgens econoom Keynes. - Economie 3de graad
11:58

Federik legt in deze video uit hoe de relatie tussen consumeren en investeren precies in elkaar zit volgens Keynes. (3de graad)

Evenwicht in de economie
Video Van Consumptiefunctie naar Spaarfunctie! Hoe doe je dat? Expert Economie Frederik legt het uit. - Economie 3de graad
03:45

In deze video legt expert economie Frederik je in 2 minuten uit hoe je van een consumptiefunctie naar een spaarfunctie gaat. (3de graad)

Evenwicht in de economie
Video Het Macro-economisch Evenwicht volgens Keynes! - Economie 3de graad
04:18

Frederik verklaart de formule van het macro-economisch evenwicht volgens Keynes. (3de graad)

Evenwicht in de economie
Video Oefening op de Spaarquote en de Consumptiequote! - Economie 3de graad
06:57

Frederik maakt een oefening op de spaar- en consumptiequote. (3de graad)