Klik hier voor gratis toegang dankzij Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs.

Economische groei en conjunctuur 3de graad

Economische groei en conjunctuur
Video Conjunctuur of fluctuatie zijn veranderingen in de economie. Zo heb je hoog - en laagconjunctuur! - Economie 3de graad
07:02

Frederik legt je uit wat het begrip conjunctuur juist betekent. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Inflatie kent zo haar gevolgen. Kom ze snel te weten via deze video! - Economie 3de graad
04:45

Frederik legt je in deze video de gevolgen van inflatie uit. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video De oorzaken van inflatie zijn deels toe te schrijven aan de ruilvergelijking van Fisher! - Economie 3de graad
04:18

Frederik legt je uit wat de ruilvergelijking van Fisher juist inhoudt. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Het begrip inflatie kom je vaak tegen bij economie. Maar welke oorzaken zorgen voor inflatie? - Economie 3de graad
01:55

Frederik legt je de oorzaken van inflatie uit. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Het indexcijfer bepaalt mee de inflatie. Maar wat is inflatie nu juist? - Economie 3de graad
05:42

Frederik geeft je in deze video een duidelijke omschrijving van het woord 'inflatie'. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Indicatoren voor de Conjunctuur! - Economie 3de graad
07:35

Frederik legt je in deze video uit hoe je de conjunctuur kan meten. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Wat is de inflatie- aanpassingslijn (IA) en welke invloed hierop heeft inflatie op korte termijn? - Economie 3de graad
03:07

Inflatie op korte termijn en de inflatie-aanpassingslijn. Frederik legt het verband tussen beide uit. (3e graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Inflatie op lange termijn en de invloed op de inflatie-aanpassingslijn (IA): laagconjunctuur - Economie 3de graad
02:45

Frederik legt inflatie op lange termijn en de invloed op de inflatie-aanpassingslijn in een laagconjunctuur uit. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Inflatie op lange termijn en de invloed op de inflatie-aanpassingslijn (IA): hoogconjunctuur - Economie 3de graad
02:47

Frederik legt de invloed van inflatie op lange termijn op de inflatie-aanpassingslijn in een hoogconjunctuur uit. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Wat is de aggregate vraag? - Economie 3de graad
04:23

Frederik legt uit wat de aggregate vraag is. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Het verband tussen inflatie en de reële rentevoet. - Economie 3de graad
03:00

Frederik legt het verband tussen inflatie en de reële rentevoet uit. (3de graad)

Economische groei en conjunctuur
Video Het verband tussen het reële BBP en inflatie. - Economie 3de graad
05:06

Frederik legt het verband uit tussen het reële BBP en inflatie. (3de graad)