Experimenten 2de graad

Video Waterstofsulfide: welk gas ontstaat er wanneer je enkele druppels H2SO4 op een stukje FeS druppelt? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:30

Nick laat je in deze video zien welk gas er ontstaat wanneer je enkele druppels H2SO4 op een stukje FeS druppelt.

Video Warmtestroming: hoe gedraagt zaagmeel zich in water dat opgewarmd wordt? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:56

Nick laat je in deze video zien hoe zaagmeel zich gedraagt in water dat opgewarmd wordt.

Video Warmtehoeveelheid: wat gebeurt er als je een gloeiende spijker in een kleine hoeveelheid water op kamertemperatuur legt? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:56

Nick laat je in deze video zien wat er gebeurt als je een gloeiende spijker in een kleine hoeveelheid water op kamertemperatuur legt.

Video Warmtehoeveelheid en energie: hoe beïnvloedt de massa van de spijker de temperatuurstijging? - Natuurwetenschappen 2de graad
04:48

Nick laat je in deze video zien hoe de massa van de spijker de temperatuurstijging beïnvloedt.

Video Warmtegeleiding: zijn vloeistoffen goede of slechte warmtegeleiders? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:54

Nick laat je in deze video zien of vloeistoffen goede of slechte warmtegeleiders zijn.

Video Warmtegeleiding: zijn gassen goede of slechte warmtegeleiders? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:37

Nick laat je in deze video zien of gassen goede of slechte warmtegeleiders zijn.

Video Warmtegeleiding: welke vaste stoffen geleiden de warmte goed en welke niet? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:58

Nick laat je in deze video zien welke vaste stoffen de warmte goed geleiden en welke niet.

Video Warmte eigenschappen: wat gebeurt er met de temperatuurstijging als je olie gebruikt in plaats van water? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:54

Nick laat je in deze video zien wat er gebeurt met de temperatuurstijging als je olie gebruikt in plaats van water.

Video Warmte eigenschappen: hoe beïnvloedt de hoeveelheid water de temperatuurstijging? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:19

Nick laat je in deze video zien hoe de hoeveelheid water de temperatuurstijging beïnvloedt.

Video Voortplanting van druk: wat gebeurt er met het vloeistofniveau in de glazen buisjes als je druk uitoefent op het water? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:44

Nick laat je in deze video zien wat er gebeurt met het vloeistofniveau in de glazen buisjes als je druk uitoefent op het water door de gummipeer in te drukken.

Video Voortplanting van druk: plant de druk zich in alle richtingen voort? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:52

Nick laat je in deze video zien of de druk zich in alle richtingen voortplant.

Video Vloeistofdruk: hoe is de hydrostatische druk in verschillende richtingen op eenzelfde diepte? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:56

Nick laat je in deze video zien hoe de hydrostatische druk in verschillende richtingen op eenzelfde diepte is.