Experimenten 2de graad

Video Atoombinding: hoe ontstaat een niet-metaaloxide? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:37

Nick laat je in deze video zien hoe een niet-metaaloxide ontstaat.

Video Brandpunt: hoe breken de lichtstralen die evenwijdig met de hoofdas invallen op een dubbelbolle lens? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:07

Nick laat je in deze video zien hoe de lichtstralen breken die evenwijdig met de hoofdas invallen op een dubbelbolle lens. (2de graad)

Video Chemie: hoe gedragen water en hexaan zich in de buurt van een elektrostatisch geladen staaf? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:15

Nick laat je in deze video zien hoe water en hexaan zich gedragen in de buurt van een elektrostatisch geladen staaf.

Video Chemie: hoe kan je een meer basische oplossing herkennen? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:06

Nick laat je in deze video zien hoe je een meer basische oplossing kan herkennen.

Video Chemie: hoe kan je een zuurdere oplossing herkennen? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:58

Nick laat je in deze video zien hoe je een zuurdere oplossing kan herkennen.

Video Chemie: in welke zone op de pH-schaal situeren zich de zure en de basische oplossingen? - Natuurwetenschappen 2de graad
08:19

Nick laat je in deze video zien in welke zone op de pH-schaal de zure en de basische oplossingen zich situeren.

Video Chemie: welke soort stoffen lossen goed op in het polaire oplosmiddel water en welke in het apolaire oplosmiddel white spirit? - Natuurwetenschappen 2de graad
04:52

Nick laat je in deze video zien welke soort stoffen goed oplossen in het polaire oplosmiddel water en welke in het apolaire oplosmiddel white spirit.

Video Chemie: welke van de drie metalen kalium, natrium en magnesium hebben vergelijkbare chemische eigenschappen? - Natuurwetenschappen 2de graad

Nick laat je in deze video zien welke van de drie metalen kalium, natrium en magnesium vergelijkbare chemische eigenschappen hebben. (2de graad)

Video Chemische reactie: bij welke verschijnselen wordt de oorspronkelijke stof omgezet naar een nieuwe stof? - Natuurwetenschappen 2de graad
04:49

Nick laat je in deze video zien bij welke verschijnselen de oorspronkelijke stof wordt omgezet naar een nieuwe stof.

Video Chemische reactie: hoe kan je waarnemen of er een chemische reactie plaatsvindt? - Natuurwetenschappen 2de graad
04:58

Nick laat je in deze video zien hoe je kan waarnemen of er een chemische reactie plaatsvindt.

Video Chemische reactie: onder welke voorwaarden vindt een chemische reactie plaats? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:21

Nick laat je in deze video zien onder welke voorwaarden een chemische reactie plaatsvindt.

Video chemische reactie: ontstaan er nieuwe stoffen als je oxiden in contact brengt met water? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:31

Nick laat je in deze video zien of er nieuwe stoffen ontstaan als je oxiden in contact brengt met water.