Wiskunde

Deelbaarheid door (x-1) en (x+1)

Annelies toont hoe je controleert op deelbaarheid door (x-1) en (x+1). (2de graad)Welkom bij WeZooz Academy

Je bekijkt een gratis preview van deze lesvideo.
Meld je aan, probeer gratis om meer te zien of koop meteen toegang.

Gratis proberen Aanmelden Bekijk tarieven

Deelbaarheid door (x-1) en (x+1)Deelbaarheid door (x-1) en (x+1). 

Waarover gaat deze lesvideo over delen?

In deze les wiskunde laat Annelies je zien hoe je controleert op deelbaarheid van een veelterm (x+1) of (x-1). 

Wanneer kan je spreken over deelbaarheid door (x-1) en (x+1)?

Annelies laat je 2 algemene veeltermen zien (met als coëfficienten letters) om de regel aan te tonen. Als laatste herhaalt ze de regel even voor beide gevallen (zowel voor deelbaarheid door (x+1) als deelbaarheid door (x-1)) en past hij de regels toe op 2 voorbeeldjes.

Is deelbaar door x-1 als en slechts als de som van de coëfficiënten 0 is. Is deelbaar door x+1 als en slechts als de som van de coëfficiënten van de evengraadstermen is gelijk aan de som van de coëfficiënten van de onevengraadstermen. 

Zijn er nog lesvideo's over ontbinden in factoren?

Wil je meer weten over ontbinden in factoren? Check dan zeker en vast ook deze lesvideo.

 


tellen delen bewijs optellen linkerlid rechterlid coefficient rest deelbaarheid restregel x+1 x-1 tennis raket tennisraket


Geef je email adres in en beschrijf je probleem met deze video.
Onze medewerkers contacteren je dan zo snel mogelijk om het probleem te verhelpen!