Logaritmische en exponentiële functies 3de graad

Logaritmische en exponentiële functies
Video Afleiden van exponentiële en logaritmische functies - formule en voorbeeldoefening - Wiskunde 3de graad
06:07

Roberta bespreekt de formule en voorbeelden ivm afleiden van exponentiële en logaritmische functies. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Afleiden van natuurlijke exponentiële en logaritmische functies - vraagstuk - Wiskunde 3de graad
06:33

Roberta lost in deze lesvideo wiskunde een vraagstuk i.v.m. een exponentiële functie op. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Basiseigenschappen van bewerkingen met logaritmen - Wiskunde 3de graad
03:14

Roberta doet in de WeZooz-gym een stevige workout met logaritmen! (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Concrete problemen i.v.m. exponentiële groei - Wiskunde 3de graad

Roberta bekijkt een concreet probleem van exponentiële groei. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Exponentiële functie – inleiding - Wiskunde 3de graad
02:05

Roberta neemt in deze lesvideo wiskunde de exponentiële functie onder de loep. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Exponentiële groeiprocessen - Wiskunde 3de graad
04:26

Roberta vertelt je in deze lesvideo wiskunde alles over exponentiële groeiprocessen. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Grafiek van een exponentiële functie - Wiskunde 3de graad
08:39

Roberta bekijkt in deze lesvideo wiskunde de grafiek van een exponentiële functie. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Grafiek van een logaritmische functie - Wiskunde 3de graad
05:19

Roberta bekijkt in deze lesvideo de grafiek van een logaritimische functie. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Het getal Euler - Wiskunde 3de graad
08:06

Roberta verdiept zich in deze lesvideo wiskunde in het getal van Euler uit. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Logaritmes - Wiskunde 3de graad
02:19

Roberta verdiept zich in deze lesvideo wiskunde in logaritmes. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Logaritmes in verschillende grondtallen - Wiskunde 3de graad
03:44

Roberta berekent in deze wiskundevideo logaritmes in verschillende grondtallen. (3de graad)

Logaritmische en exponentiële functies
Video Natuurlijke exponentiële en logaritmische functies - bespreking grafiek - Wiskunde 3de graad
05:05

Roberta bespreekt in deze video grafieken van natuurlijke exponentiële en logaritmische functies. (3de graad)