Klik hier voor gratis toegang dankzij Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs.

Natuurwetenschappen 3de graad

Natuurwetenschappen 3de graad

Video Wat is een Chemische Reactie? Chemicus Ken legt uit! - Natuurwetenschappen 3de graad
02:13

Ken legt je uit wat een chemische reactie juist is. (3e graad)

Video Zuren en Basen in de Chemie! - Natuurwetenschappen 3de graad
08:41

Ken bespreekt de theorie van de zuren en basen in de chemie! (3de graad)

Video De Concentratie in Chemie is van groot belang bij Chemische Reacties! - Natuurwetenschappen 3de graad
04:10

Ken legt je uit wat de concentratie juist is. (3e graad)

Video Eigenschappen van Alkanen in de Chemie! - Natuurwetenschappen 3de graad
06:00

Ken heeft het in deze video over de verschillende eigenschappen van alkanen in de chemie. (3de graad)

Video De Aard van een Stof als belangrijke factor bij Chemische Reacties! - Natuurwetenschappen 3de graad
02:55

Ken vertelt je in deze video waarom de aard van een stof een belangrijke rol speelt bij chemische reacties. (3e graad)

Video Buffermengsels in de Chemie! - Natuurwetenschappen 3de graad
05:52

Wat zijn buffermengsels in de chemie? Ken weet er alles over! (3de graad)

Video Welke invloed heeft een Katalysator op een Chemische Reactie? - Natuurwetenschappen 3de graad
03:09

Ken legt je in deze video uit wat een katalysator is. (3e graad)

Video Het Molair Volume. - Natuurwetenschappen 3de graad
03:23

Tim berekent in deze video het molair volume van verschillende gassen. (3de graad)

Video Wat is de invloed van de Temperatuur op de Reactiesnelheid in Chemie? - Natuurwetenschappen 3de graad
03:17

Ken vertelt je over het verband tussen de temperatuur en de reactiesnelheid in chemie. (3e graad)

Video De Verdelingsgraad van een Stof is 1 van de 5 factoren bij Chemische Reacties! - Natuurwetenschappen 3de graad
04:13

Ken vertelt je over de verdelingsgraad van een stof bij chemische reacties. (3e graad)

Video Polaire en Apolaire stoffen in de Chemie - Natuurwetenschappen 3de graad
09:32

Ken laat je kennis maken met polaire en apolaire stoffen of verbindingen (3de graad)

Video Chemische Reacties: Evenwichtsreacties VS Aflopende reacties - Natuurwetenschappen 3de graad
05:05

Ken laat je adhv proefjes 2 verschillende chemische reacties zien (3de graad)