Natuurwetenschappen 2de graad

Video Chemische reactie: welke stof wordt gevormd bij het verbranden van magnesium? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:56

Nick laat je in deze video zien welke stof er gevormd wordt bij het verbranden van magnesium. (2de graad)

Video Ecologie: hoe beïnvloedt glas de temperatuurtoename? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:07

Nick laat je in deze video zien hoe glas de temperatuurtoename beïnvloedt?

Video Vloeistofdruk eigenschappen: hoe beïnvloedt de hoeveelheid vloeistof de hydrostatische druk, gemeten op eenzelfde diepte? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:56

Nick laat je in deze video zien hoe de hoeveelheid vloeistof de hydrostatische druk, gemeten op eenzelfde diepte, beïnvloedt.

Video Druk: wanneer is, bij een gelijk contactoppervlak, de vervorming van een laag glaswol het grootst? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:13

Nick laat je in deze video zien wanneer, bij een gelijk contactoppervlak, de vervorming van een laag glaswol het grootst is.

Video Druk: wanneer is, bij gelijke kracht, de vervorming het grootst? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:41

Nick laat je in deze video zien wanneer, bij gelijke kracht, de vervorming het grootst is.

Video Druk en contactoppervlak: waarom ligt een fakir op een bed met veel spijkers? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:05

Nick laat je in deze video zien waarom een fakir op een bed met veel spijkers ligt.

Video Voortplanting van druk: wat gebeurt er met het vloeistofniveau in de glazen buisjes als je druk uitoefent op het water? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:44

Nick laat je in deze video zien wat er gebeurt met het vloeistofniveau in de glazen buisjes als je druk uitoefent op het water door de gummipeer in te drukken.

Video Voortplanting van druk: plant de druk zich in alle richtingen voort? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:52

Nick laat je in deze video zien of de druk zich in alle richtingen voortplant.

Video Verhouding van krachten: hoe verhouden de krachten F1 en F2 zich die uitgeoefend worden op de kleine en de grote zuiger? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:39

Nick laat je in deze video zien hoe de krachten F1 en F2 die uitgeoefend worden op de kleine en de grote zuiger zich verhouden.

Video Vloeistofdruk: hoe is de hydrostatische druk in eenzelfde horizontaal vloeistofvlak? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:58

Nick laat je in deze video zien hoe de hydrostatische druk in eenzelfde horizontaal vloeistofvlak is.

Video Vloeistofdruk: hoe is de hydrostatische druk in verschillende richtingen op eenzelfde diepte? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:56

Nick laat je in deze video zien hoe de hydrostatische druk in verschillende richtingen op eenzelfde diepte is.

Video Vloeistofdruk en diepte: hoe beïnvloedt de diepte in de vloeistof de hydrostatische druk? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:55

Nick laat je in deze video zien hoe de diepte in de vloeistof de hydrostatische druk beïnvloedt.