Fysica 2de graad

Video Belangrijk: ken je de Wet van Behoud van Energie al? Ontdek hem hier! - Fysica 2de graad
05:19

Jasper laat je kennis maken met de belangrijke wet van behoud van energie. (tweede graad)

Video De breking van licht door water. Ontdek via deze video de wet van Snellius! - Fysica 2de graad
06:23

Jasper laat je kennis maken met de brekingswet of wet van snellius. (2de graad)

Video De Druk in een Vloeistof of onder water, hoe meet je deze? Dompel je onder in de Fysica! - Fysica 2de graad
09:52

Jasper legt je uit hoe je de druk in een vloeistof kan berekenen. (2de graad)

Video De Druk in Gassen, hoe kan je deze berekenen? Ontdek hier de formule. - Fysica 2de graad
12:10

Jasper laat je kennis maken met de formule waarmee je de druk in gassen kan berekenen. (tweede graad-

Video De Elastische Energie of Veerenergie in Fysica uitgelegd aan de hand van een rekker! - Fysica 2de graad
05:41

Jasper ondervindt de kracht van de elastische energie dmv een rekker! (2de graad)

Video De interne reflectie is een optisch verschijnsel die bij de Wet van Snellius hoort! - Fysica 2de graad
13:43

Jasper legt je in deze video uit wat de interne reflectie in fysica juist inhoudt. (2de graad)

Video De Massadichtheid van een voorwerp berekenen, hoe doe je dit? - Fysica 2de graad
09:48

Jasper legt je uit wat de massadichtheid van een voorwerp is. (tweede graad)

Video De Potentiële Gravitatie-Energie ten gevolge van de zwaartekracht!  Hoe bereken je deze? - Fysica 2de graad
07:16

Jasper laat je zien hoe je de potentiële gravitatie-energie kan berekenen. (2de graad)

Video De Soortelijke Warmte of Warmtecapaciteit vind je terug in de formule van de warmtehoeveelheid! - Fysica 2de graad
09:05

Jasper legt je uit wat het verschil is tussen de soortelijke warmte of warmtecapaciteit van een spijker en hout. (2de graad)

Video De theorie van beeldvorming van spiegels kan je perfect toepassen op een soeplepel! - Fysica 2de graad
14:47

Jasper laat je de beeldvorming van spiegels zien aan de hand van een soeplepel. (2de graad)

Video De Veerkracht - en constante berekenen adhv de Wet van Hooke. Aan de slag! - Fysica 2de graad
05:55

Koen legt je in deze video uit wat de veerkracht is en de wet van Hooke! (2de graad)

Video De weerkaatsingwetten van een lichtstraal bij een vlakke spiegel (invalspunt, invalshoek, ...). - Fysica 2de graad
07:28

Jasper laat je aan de hand van een laserpen de weerkaatsingwetten van een lichtstraal bij een vlakke spiegel zien. (2de graad)