Geschiedenis 1ste graad A

Video Evolutie van de mens: deel 1 - Geschiedenis 1ste graad A
03:40

Esther geeft je inzicht in de evolutie van de mens.

Video Evolutie van de mens: deel 2 - Geschiedenis 1ste graad A
05:02

Esther geeft je verder inzicht in de evolutie van de mens.

Video Hoe leefden de eerste mensen 2 - Neolithicum - Geschiedenis 1ste graad A
03:43

David geeft je inzicht in hoe de eerste mensen leefden.

Video Hoe leefden de eerste mensen 3 - Bronstijd - Geschiedenis 1ste graad A
03:17

Hoe leefden de eerste mensen in en na de bronstijd?

Video Hoe leefden de eerste mensen 1 - Mesolithicum - Geschiedenis 1ste graad A
01:40

David geeft je inzicht in hoe de eerste mensen leefden.

Video Mesopotamië - Geschiedenis 1ste graad A

David geeft je inzicht in Mesopotamië.

Video Het Oude Egypte: deel 1 - Geschiedenis 1ste graad A
04:58

David geeft je inzicht in het Oude Egypte.

Video Het Oude Egypte: deel 2 - Geschiedenis 1ste graad A

David geeft je inzicht in het Oude Egypte.

Video De tijdlijn: drie golven en zeven perioden - Geschiedenis 1ste graad A
05:26

Esther geeft je inzicht in de tijdlijn.

Video Tijdsrekeningen en rekenen met tijd - Geschiedenis 1ste graad A
06:02

Esther geeft je inzicht in tijdsrekeningen en hoe je kan rekenen met tijd.

Video Ruimten en domeinen - Geschiedenis 1ste graad A
04:24

Esther geeft je inzicht in ruimten en domeinen.

Video Kaart lezen: titel, schaal en legende - Geschiedenis 1ste graad A
02:19

Esther geeft je inzicht in hoe je kaart kan lezen.