Klik hier voor gratis toegang dankzij Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs.

Wiskunde 1ste graad B

Getallenleer 1ste graad B

Getallenleer
Video Regel van 3 - Wiskunde 1ste graad B
02:10

Sümeyye gaat rekenen met de regel van 3.

Getallenleer
Video Welke gegevens staan in een absolute frequentietabel en een dotplot? - Wiskunde 1ste graad B
02:21

Stéphanie uit haar nieuwsgierigheid in een absolute frequentietabel en een dotplot.

Getallenleer
Video Het weergeven van gegevens in een absolute frequentietabel  en diagrammen - Wiskunde 1ste graad B

Stéphanie uit haar nieuwsgierigheid in een absolute frequentabel en verschillende diagrammen.