Specials

Politieke structuur van België!

Met deze WeZooz Academy crash course heeft de Belgische politiek geen geheimen meer voor je. Althans wat de structuur ervan betreft...Welkom bij WeZooz Academy

Je bekijkt een gratis preview van deze lesvideo.
Meld je aan, probeer gratis om meer te zien of koop meteen toegang.

Gratis proberen Aanmelden Bekijk tarieven

Politieke structuur van België!De politieke structuur van België.

 

Waarover gaat deze video ivm politiek?

In deze video wordt de politieke structuur van België op een zo eenvoudig mogelijke manier uitgelegd. Als dit je eerste verkiezingen zijn, kan deze crash course zeker en vast van nut zijn bij het begrijpen van die toch wel niet altijd even eenvoudige politieke structuur van België.

 

Hoe zit ons land precies ineen op politiek vlak?

De politieke structuur van België is misschien ietwat complex, maar met deze WeZooz Academy crash course ben je zeker en vast klaar voor de verkiezingen. In elke samenleving is er nood aan regels en wetten en in een democratie mag het volk hier mee over beslissen. Daarom kiezen mensen volksvertegenwoordigers (politici). Deze zetelen in de kamer en samen met de senatoren die in de senaat zetelen, vormen ze het federaal of nationaal parlement. Hier worden voornamelijk wetten gestemd. Een groepje ministers met aan het hoofd de eerste minister of premier (samen de "regering" genoemd) zorgt er dan weer voor dat die wetten correct worden uitgevoerd. Dit federaal parlement en deze federale regering hebben een aantal bevoegdheden zoals defensie, justitie, sociale zekerheid, enz. Maar hiernaast beschikt België ook nog over een aantal gemeenschappen en gewesten. Een gemeenschap is gebonden door taal. Zo is er de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap. Deze gemeenschappen hebben elk ook een eigen parlement en regering en zijn verantwoordelijk voor enkele andere bevoegdheden zoals gezondheid, cultuur, onderwijs, .... Een gewest is plaatsgebonden. Zo is er een Vlaams, een Waals en een Brussels hoofdstedelijk gewest met opnieuw elk hun eigen parlement en regering. Behalve dan het Vlaamse gewest. Dat heeft hetzelfde parlement en dezelfde regering als de Vlaamse gemeenschap. De bevoegdheden van de gewesten zijn economie, energie, huisvesting, werk, ....

  

Zijn er nog video's over politiek?

Wil je meer weten over de verschillende partijen vooraleer je naar de verkiezingen trekt, check dan zeker en vast ook deze video.


macht regels democratie parlement regering wetten structuur minister kamer senaat bevoegdheden politieke verkiezingen gemeenschap gewest stemmen verkiezing


Geef je email adres in en beschrijf je probleem met deze video.
Onze medewerkers contacteren je dan zo snel mogelijk om het probleem te verhelpen!