Engels

Engelse tijden zoals de Past Continuous komen ook ontkennende vorm voor!

Kourosch legt je uit hoe je negatieve of ontkennende vorm bepaalt van de Past Continuous. (2de graad)Welkom bij WeZooz Academy

Je bekijkt een gratis preview van deze lesvideo.
Meld je aan, probeer gratis om meer te zien of koop meteen toegang.

Gratis proberen Aanmelden Bekijk tarieven

Engelse tijden zoals de Past Continuous komen ook ontkennende vorm voor!De past continuous, een veel gebruikte tijd van de verschillende Engelse tijden die er bestaan. Deze tijd kan ook in ontkennende vorm worden gebruikt. In deze video kom je te weten hoe de negatieve vorm van één van de meest gebruikte Engelse tijden kan gevormd worden.

 

Engelse tijden: de Past Continuous

Er bestaan verschillende tijden in het Engels. Een van de meest gebruikte Engelse tijden is de past continuous. De past continuous wordt gebruikt om een actie die bezig is in het verleden, weer te geven. De Engelse tijden hebben ook een ontkennende of negatieve vorm. Hoe wordt de ontkennende vorm van deze tijd bepaalt?

 

Engese tijden zoals de Past Continuous komen ook in negatieve of ontkennende vorm voor!

Voor de ontkennende vorm van bijvoorbeeld Engelse tijden zoals de simple past gebruikt men een hulpwerkwoord. Engelse tijden zoals de past continuous vragen niet om een hulpwerkwoord. Omdat de past continuous al over het hulpwerkwoord 'to be' beschikt, wordt dit werkwoord negatief vervoegd. De regel voor de ontkenning van Engelse tijden zoals de past continuous luidt dus als volgt: was or were not + ing-form.

 

Andere video's over de Past Continuous.

Kijk zeker ook nog naar onze andere video's over de past continuous. De vorming, het gebruik en het verschil tussen de past simple en past continuous.


negatief vormen vorm bepalen negatie ontkenning tijden grammatica engelse past continuous werkwoordstijden


Geef je email adres in en beschrijf je probleem met deze video.
Onze medewerkers contacteren je dan zo snel mogelijk om het probleem te verhelpen!