Chemie

Samengestelde stoffen: oxiden en zouten

Jacotte legt de stofklassen oxiden en zouten uit. (2de graad)Welkom bij WeZooz Academy

Je bekijkt een gratis preview van deze lesvideo.
Meld je aan, probeer gratis om meer te zien of koop meteen toegang.

Gratis proberen Aanmelden Bekijk tarieven

Samengestelde stoffen: oxiden en zoutensamengestelde stoffen: oxiden en zouten

Anorganische stoffen zijn op te delen in twee grote groepen: enkelvoudige- en samengestelde stoffen. De samengestelde stoffen bestaan nog eens uit vier stofklassen: oxiden, zouten, zuren en basen. In een andere lesvideo legt Jacotte de zuren en basen uit. Oxiden en zouten komen in deze lesvideo aan bod. Deze leerstof is onderdeel van de tweede graad chemie

Waarover gaat deze lesvideo i.v.m. oxiden en zouten?

Jacotte behandelt in deze lesvideo twee van de vier samengestelde stoffen: oxiden en zouten. Ze doet dit telkens met voldoende voorbeelden. 

Samengestelde stoffen: zouten

Een zout ontstaat als een metaalion en een zuurrest met elkaar verbinden. Een bekend voorbeeld is natriumchloride oftewel NaCl. Dit is beter bekend als keukenzout. De naam van een zout is de naam van het metaal gevolgd door de naam van de zuurrest, met eventueel nog prefixen. Bijvoorbeeld: MgCl, oftewel magnesiumdichloride. Er zijn hier twee chlooratomen aanwezig. We gebruiken dus de prefix 'di'. We plaatsen die voor 'chloride'. 

Samengestelde stoffen: oxiden 

Een oxide bestaat uit een metaal of niet-metaal gebonden aan zuurstof. Elk element uit het periodiek systeem der elementen, buiten de edelgassen, kunnen binden met zuurstof. De naam van een oxide bestaat uit het element dat aan zuurstof is gebonden, gevolgd door de uitgang 'oxide'. Ook hier voegen we, indien nodig, prefixen toe. Bijvoorbeeld: Al2O3 oftewel dialuminiumtrioxide. Er zijn twee aluminiumatomen dus daarom de prefix 'di'. Voor zuurstof zijn er drie atomen. Hier volgt de prefix 'tri'. 

Welke prefixen zijn er?

Hier vind je een overzicht van de prefixen tot tien. We gebruiken dit pas vanaf twee: 

 • Twee: di
 • Drie: tri
 • Vier: tetra
 • Vijf: penta
 • Zes: hexa
 • Zeven: hepta
 • Acht: octa
 • Negen: nona
 • Tien: deca
   

Zijn er nog lesvideo's over anorganische stofklassen? 

Ja! Bekijk dus zeker ook de lesvideo over zuren en basen. Die twee andere stofklassen van de samengestelde stoffen. Voor oefeningen over oxiden en zouten verwijzen we graag naar het lestraject over anorganische stofklassen. Bij WeZooz Academy zit je goed voor online bijles. 


stoffen samengestelde chemie anorganische stofklassen oxiden zouten


Geef je email adres in en beschrijf je probleem met deze video.
Onze medewerkers contacteren je dan zo snel mogelijk om het probleem te verhelpen!