Klik hier voor gratis toegang dankzij Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs.

Wiskunde

Complementaire en supplementaire hoeken

Bart vertel je in deze video wat complementaire en supplementaire hoeken zijnWelkom bij WeZooz Academy

Om de lesvideo’s te bekijken moet je eerst aanmelden. WeZooz is mede dankzij Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs tot het einde van het schooljaar gratis toegankelijk.

Krijg gratis toegang via Office 365 en Smartschool of meld je aan met je bestaande account.

Aanmelden

Complementaire en supplementaire hoekenComplementaire en supplementaire hoeken

Bart staat voor de toren van Pisa. Hij weet dat de toren een afwijking heeft van 6° tegenover die 90°. Deze heeft dus een helling van 84° graden.

Dit zijn dus 2 complementaire hoeken, want 84° + 6° = 90°.

Complementaire en supplementaire hoeken

Als deze toren zou omvallen en op 180° zou komen te liggen, dan is het verschil met die 84°, 96°.

Want 96° + 84° = 180°. Dit zijn supplementaire hoeken

84° is het supplement van 96° en omgekeerd.

Complementaire en supplementaire hoeken

Complementaire hoeken hebben als som 90°. a en 90-a zijn complementaire hoeken.

Supplementaire hoeken hebben als som 180°. a en180°-a zijn supplementaire hoeken.


meetkunde hoeken complement complementair supplementair supplement


Geef je email adres in en beschrijf je probleem met deze video.
Onze medewerkers contacteren je dan zo snel mogelijk om het probleem te verhelpen!