Wiskunde

Deelbaarheid door 3 en 9

Bart legt je uit in deze video hoe je met gemakkelijke rekenregels kan zien of een getal deelbaar is door 3 of 9.Welkom bij WeZooz Academy

Je bekijkt een gratis preview van deze lesvideo.
Meld je aan, probeer gratis om meer te zien of koop meteen toegang.

Gratis proberen Aanmelden Bekijk tarieven

Deelbaarheid door 3 en 9Deelbaarheid door 3 en 9

3 vrienden hebben meegedaan met de lotto en ze hebben een bepaald bedrag (288 euro) gewonnen. Ze willen snel zien of het bedrag exact deelbaar is door 3. Hoe kunnen ze dit snel doen?

Deelbaarheid door 3

Een getal is deelbaar door 3 als en slechts als de som van zijn cijfers deelbaar is door 3.
Vb. 288 is deelbaar door 3 want 2 + 8 + 8 = 18 en 18 is deelbaar door 3.

Deelbaarheid door 9

Een variant hierop is dan de rekenregel van deelbaarheid door 9, die enorm veel wegheeft van de voorgaande:
Een getal is deelbaar door 9 als en slechts als de som van zijn cijfers deelbaar is door 9.
Vb. 288 is deelbaar door 9 want 2 + 8 + 8 = 18 en 18 is deelbaar door 9.


getallen deelbaar getallenleer rekenregels tekenregels deelbaarheid


Geef je email adres in en beschrijf je probleem met deze video.
Onze medewerkers contacteren je dan zo snel mogelijk om het probleem te verhelpen!