Experimenten 2de graad

Video Chemische reactie: welke stof wordt gevormd bij het verbranden van magnesium? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:56

Nick laat je in deze video zien welke stof er gevormd wordt bij het verbranden van magnesium. (2de graad)

Video Chemie: hoe kan je een zuurdere oplossing herkennen? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:58

Nick laat je in deze video zien hoe je een zuurdere oplossing kan herkennen.

Video Druk: wanneer is, bij gelijke kracht, de vervorming het grootst? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:41

Nick laat je in deze video zien wanneer, bij gelijke kracht, de vervorming het grootst is.

Video Eigenschappen chemische reactie: wat gebeurt er met de energie tijdens een chemische reactie? - Natuurwetenschappen 2de graad
04:09

Nick laat je in deze video zien wat er gebeurt met de energie tijdens een chemische reactie.

Video Deeltjessnelheid: welke invloed heeft de temperatuur van de vloeistof op de verspreiding van de kleurstofdeeltjes? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:04

Nick laat je in deze video zien welke invloed de temperatuur van de vloeistof heeft op de verspreiding van de kleurstofdeeltjes.

Video Chemische samenstelling van water: kun je uit de stof water een of meerdere nieuwe stoffen vormen? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:15

Nick laat je in deze video zien of je uit de stof water één of meerdere nieuwe stoffen kunt vormen. (2de graad)

Video Eigenschappen van stoffen: welke kleur heeft kunstmatig gevormd keukenzout (NaCl)? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:57

Nick laat je in deze video zien welke kleur kunstmatig gevormd keukenzout (NaCl) heeft. (2de graad)

Video Druk: wanneer is, bij een gelijk contactoppervlak, de vervorming van een laag glaswol het grootst? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:13

Nick laat je in deze video zien wanneer, bij een gelijk contactoppervlak, de vervorming van een laag glaswol het grootst is.

Video Chemische reactie: welke nieuwe stoffen ontstaan er als een zuur en een base met elkaar reageren? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:53

Nick laat je in deze video zien welke nieuwe stoffen ontstaan als een zuur en een base met elkaar reageren?

Video Polaire stoffen: op welke manier kan je een brief lezen zonder de envelop te openen? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:42

Nick laat je in deze video zien op welke manier je een brief kan lezen zonder de envelop te openen?

Video Lichtbreking: hoe beïnvloedt de kromming van de lens de brandpuntsafstand? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:20

Nick laat je in deze video zien hoe de kromming van de lens de brandpuntsafstand beïnvloedt. (2de graad)

Video Chemische reactie: onder welke voorwaarden vindt een chemische reactie plaats? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:21

Nick laat je in deze video zien onder welke voorwaarden een chemische reactie plaatsvindt.