Klik hier voor gratis toegang dankzij Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs.

Experimenten 2de graad

Video Vloeistofdruk: hoe is de hydrostatische druk in eenzelfde horizontaal vloeistofvlak? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:58

Nick laat je in deze video zien hoe de hydrostatische druk in eenzelfde horizontaal vloeistofvlak is.

Video Vloeistofdruk en diepte: hoe beïnvloedt de diepte in de vloeistof de hydrostatische druk? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:55

Nick laat je in deze video zien hoe de diepte in de vloeistof de hydrostatische druk beïnvloedt.

Video Vloeistofdruk eigenschappen: hoe beïnvloedt de hoeveelheid vloeistof de hydrostatische druk, gemeten op eenzelfde diepte? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:56

Nick laat je in deze video zien hoe de hoeveelheid vloeistof de hydrostatische druk, gemeten op eenzelfde diepte, beïnvloedt.

Video Vloeistofdruk eigenschappen: hoe beïnvloedt de aard van de vloeistof de hydrostatische druk? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:02

Nick laat je in deze video zien hoe de aard van de vloeistof de hydrostatische druk beïnvloedt.

Video Verhouding van krachten: hoe verhouden de krachten F1 en F2 zich die uitgeoefend worden op de kleine en de grote zuiger? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:39

Nick laat je in deze video zien hoe de krachten F1 en F2 die uitgeoefend worden op de kleine en de grote zuiger zich verhouden.

Video Polaire stoffen: op welke manier kan je een brief lezen zonder de envelop te openen? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:42

Nick laat je in deze video zien op welke manier je een brief kan lezen zonder de envelop te openen?

Video Oxidatiegetal: wat gebeurt er met de oxidatiegetallen van de elementen wanneer Mg-lint en HCl met elkaar reageren? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:48

Nick laat je in deze video zien wat er gebeurt met de oxidatiegetallen van de elementen wanneer Mg-lint en HCl met elkaar reageren.

Video Oppervlaktespanning: wat gebeurt er met een drijvende duimspijker op water wanneer je een druppel zeepoplossing toevoegt? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:43

Nick laat je in deze video zien wat er met een drijvende duimspijker op water gebeurt wanneer je een druppel zeepoplossing toevoegt.

Video Neutraliseren: wat gebeurt er met een base als je een zuur toevoegt? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:59

Nick laat je in deze video zien wat er gebeurt met een base als je een zuur toevoegt.

Video Massa en volume van stoffen: hoe kun jij inspecteur Density helpen om de massadichtheid van de onbekende vloeistof te bepalen? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:16

Nick laat je in deze video zien hoe je inspecteur Density kunt helpen om de massadichtheid van de onbekende vloeistof te bepalen.

Video Luchtdruk: waardoor blijft het bekertje aan de ballon kleven? - Natuurwetenschappen 2de graad

Nick laat je in deze video zien waardoor het bekertje aan de ballon blijft kleven.

Video Luchtdruk: hoe kan je het bovenste bekertje zonder handen uit het onderste bekertje halen? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:15

Nick laat je in deze video zien hoe je het bovenste bekertje zonder handen uit het onderste bekertje kan halen.