Experimenten 2de graad

Video Vloeistofdruk: hoe is de hydrostatische druk in verschillende richtingen op eenzelfde diepte? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:56

Nick laat je in deze video zien hoe de hydrostatische druk in verschillende richtingen op eenzelfde diepte is.

Video Warmtehoeveelheid: wat gebeurt er als je een gloeiende spijker in een kleine hoeveelheid water op kamertemperatuur legt? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:56

Nick laat je in deze video zien wat er gebeurt als je een gloeiende spijker in een kleine hoeveelheid water op kamertemperatuur legt.

Video Chemische reactie: welke ionen vormen de neerslag bij het samenvoegen van CuCl2 en NaOH? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:46

Nick laat je in deze video zien welke ionen de neerslag vormen bij het samenvoegen van CuCl2 en NaOH?

Video Massa en volume van stoffen: hoe kun jij inspecteur Density helpen om de massadichtheid van de onbekende vloeistof te bepalen? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:16

Nick laat je in deze video zien hoe je inspecteur Density kunt helpen om de massadichtheid van de onbekende vloeistof te bepalen.

Video Chemie: hoe gedragen water en hexaan zich in de buurt van een elektrostatisch geladen staaf? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:15

Nick laat je in deze video zien hoe water en hexaan zich gedragen in de buurt van een elektrostatisch geladen staaf.

Video Vloeistofdruk eigenschappen: hoe beïnvloedt de hoeveelheid vloeistof de hydrostatische druk, gemeten op eenzelfde diepte? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:56

Nick laat je in deze video zien hoe de hoeveelheid vloeistof de hydrostatische druk, gemeten op eenzelfde diepte, beïnvloedt.

Video Atoombinding: hoe ontstaat een niet-metaaloxide? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:37

Nick laat je in deze video zien hoe een niet-metaaloxide ontstaat.

Video Lichtbreking: hoe gebeurt de breking van een lichtstraal bij de overgang van een optisch ijle naar een optisch dichtere middenstof? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:46

Nick laat je in deze video zien hoe de breking van een lichtstraal gebeurt bij de overgang van een optisch ijle naar een optisch dichtere middenstof. (2de graad)

Video Eigenschappen van licht: Wat gebeurt er met het licht wanneer het op een heldere glazen plaat valt? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:52

Nick laat je in deze video zien wat er gebeurt met het licht wanneer het op een heldere glazen plaat valt. (2de graad)

Video Lichtbreking: hoe gebeurt de breking van de karakteristieke invallende lichtstralen op een bolle lens? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:56

Nick laat je in deze video zien hoe de breking van de karakteristieke invallende lichtstralen gebeurt op een bolle lens. (2de graad)

Video Warmte eigenschappen: hoe beïnvloedt de hoeveelheid water de temperatuurstijging? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:19

Nick laat je in deze video zien hoe de hoeveelheid water de temperatuurstijging beïnvloedt.

Video Warmtegeleiding: zijn vloeistoffen goede of slechte warmtegeleiders? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:54

Nick laat je in deze video zien of vloeistoffen goede of slechte warmtegeleiders zijn.