Klik hier voor gratis toegang dankzij Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs.

Verbs 2de graad

Verbs
Video Een overzicht van de Modal Verbs: Must, have to, needn't, mustn't - Engels 2de graad
03:34

Kourosch laat je in deze video een overzicht zien van de modals. (tweede graad)

Verbs
Video Een vraag stellen in het Engels bij de werkwoordsvorm Past Continuous. Zo ga je te werk! - Engels 2de graad
02:22

Kourosch toont je hoe je een vraag kan stellen in de Past Contiuous.(2de graad)

Verbs
Video Engelse tijden zoals de Past Continuous komen ook ontkennende vorm voor! - Engels 2de graad
01:21

Kourosch legt je uit hoe je negatieve of ontkennende vorm bepaalt van de Past Continuous. (2de graad)

Verbs
Video Engelse werkwoorden vervoegen: wanneer gebruik je de Present Continuous? - Engels 2de graad
05:23

Kourosch legt je uit wanneer je de Present Continuous juist moet gebruiken. (2de graad)

Verbs
Video Grammaticale tijden in het Engels kan je ook ontkennen: de negatie van de Present Continuous! - Engels 2de graad
01:37

Kourosch laat je zien hoe je de negatie van de Present Continuous vormt. (2de graad)

Verbs
Video Het Gebruik van de Engelse Gerund - Engels 2de graad
07:05

Iris vertelt je meer over de Engelse Gerund. (tweede graad)

Verbs
Video Het Modal Verb May in de spotlights geplaatst! - Engels 2de graad
04:40

Kourosch legt je uit wanneer je het modal verb may het best gebruikt. (tweede graad)

Verbs
Video Het Verschil tussen de modale werkwoorden May en Can (deel 2) - Engels 2de graad
06:18

Kourosch legt je in deze video het verschil uit tussen may en can. (tweede graad)

Verbs
Video Het verschil tussen de Simple Past en Present Perfect? Kourosch legt het je uit! - Engels 2de graad

Kourosch legt je in deze video het belangrijke verschil uit tussen de Simple Past en de Present Perfect. (tweede graad)

Verbs
Video Hoe moet je de Future Continuous juist vormen? Kourosch legt het je razendsnel uit! - Engels 2de graad
02:16

Kourosch legt je uit hoe je de future continuous moet vormen. (tweede graad)

Verbs
Video Hoe vorm je de verleden tijd in het Engels of de Past Simple. Met 1 simpele regel is het zo gefikst! - Engels 2de graad
02:57

Kourosch legt je uit hoe je Past Simple moet vormen.(2de graad)

Verbs
Video Hoe zit het met vragende zinnen in het Engels? Ontdek in deze video de vraagvorm van de Past Simple. - Engels 2de graad
04:07

Kourosch vertelt je in deze video hoe je vragen stelt in de Past Simple? (2de graad)