Mens & samenleving 1ste graad A

Video Verslavende middelen: alcohol & medicatie - Mens & samenleving 1ste graad A

Steffi geeft je inzicht in alcohol en de verslavende werking van medicatie.

Video Verslavende middelen: cannabis - Mens & samenleving 1ste graad A
01:21

Steffi geeft je inzicht in de verslavende werking achter van cannabis.

Video Verslavende middelen: MDMA & amfetamine - Mens & samenleving 1ste graad A

Steffi geeft je inzicht in de verslavende werking achter MDMA & amfetamine.

Video Verslavende middelen: XTC & heroïne - Mens & samenleving 1ste graad A
02:12

Steffi geeft je inzicht in de verslavende werking van XTC & heroïne.

Video Verslaving: hallucinogene drugs - Mens & samenleving 1ste graad A

Steffi geeft je inzicht in de definitie en kenmerken van hallucinogene drugs.

Video Verslaving: verslavende handelingen & binge eating - Mens & samenleving 1ste graad A

Steffi geeft je inzicht in de definitie en kenmerken van verslavende handelingen en binge eating.

Video Verslaving: dopamine & gevolgen van verslaving - Mens & samenleving 1ste graad A
02:55

Steffi geeft je inzicht in de definitie en kenmerken van dopamine en de gevolgen van verslaving.

Video Verslaving: de wereld van social media & sociaal isolement - Mens & samenleving 1ste graad A

Steffi geeft je inzicht in de negatieve aspecten van social media & sociaal isolement.

Video Verslaving: gameverslaving in cijfers - Mens & samenleving 1ste graad A

Steffi geeft je inzicht in enkele cijfers met betrekking op een gameverslaving.

Video Verslaving: recreatief gamen & gameverslaving - Mens & samenleving 1ste graad A
02:07

Steffi geeft je inzicht in de definitie en kenmerken van recreatief gamen & een gameverslaving.

Video Verslaving: welke games & hulp zoeken - Mens & samenleving 1ste graad A
02:04

Steffi geeft je inzicht in welke games verslavend kunnen zijn en hoe je hulp kan zoeken.

Video Verslaving: negatieve effecten van alcohol - Mens & samenleving 1ste graad A

Steffi geeft je inzicht in de negatieve effecten van alcohol.