expert picture

Wiskunde - Volgorde van bewerkingen in N

Oefeningen: 2 oefeningen

Volgorde van bewerkingen in N
Je bekijkt de gratis preview van deze lesvideo, wil je meer zien? GRATIS PROBEREN BESTEL DIRECT

Je bent nog niet ingeschreven op WeZooz Academy...

GRATIS PROBEREN BESTEL DIRECT

Online studeren met WeZooz Academy:

 • 1000 Lesvideo's

  Meer dan 1000 online lesvideo's voor het middelbaar onderwijs

  meer
 • 1000 Oefeningen

  Meer dan 1000 oefeningen om je kennis uitgebreid te toetsen

  meer
 • Gediplomeerde leerkrachten

  Ervaren lesgevers leggen je de moeilijkste onderwerpen duidelijk uit

  meer
 • Vragen

  Stel vragen en krijg antwoord van de leerkracht

  meer
 • In het leven is er altijd volgorde en ook in de wiskunde is dit zo! Bart legt uit waarom de volgorde van de bewerkingen zo belangrijk is; hij doet dit aan de hand van enkele voorbeelden. Hij geeft ons ook een zinnetje om de volgorde van bewerkingen te kunnen onthouden.

 • Wat is de volgorde van bewerkingen in de verzameling van de gehele getallen? Bart legt het uit a.d.h.v. enkele oefeningen die hij oplost a.d.h.v. de volgorde van de bewerkingen.

 • De volgorde van bewerkingen in N en Z kennen we reeds, nu wordt alles door elkaar gemengd! We komen aan bij de volgorde van de bewerkingen in de verzameling van de rationale getallen. Bart maakt enkele oefeningen waarop hij alle regeltjes toepast.

 • Bart gaat koeien tellen en appartementen bouwen. Hierdoor wordt duidelijk welke wiskundige getallen nu juist natuurlijke getallen zijn en welke gehele getallen. Als laatste vertelt hij wat een toestandsteken is.

 • In deze les laat Bart zien hoe je veeltermen herkent in die wilde wiskunde jungle! Wat zijn nu juist coëfficiënten en lettergedeeltes van veeltermen? Hoe maak je van eentermen veeltermen? Tweetermen, drietermen, viertermen,… allemaal veeltermen maar waar passen deze in het plaatje? Wanneer schrijf je wel of niet een '1'? Bart legt het allemaal uit adhv appels en bananen in deze les! Kijk ook zeker naar een van onze andere lessen over veeltermen!

 • De eigenschappen van de optelling met natuurlijke getallen worden uitgelegd door Arno. De optelling in N is: overal gedefinieerd, commutatief... En wat nog? Arno vertelt het ons!

 • Liesbeth vertelt ons hoe we machten met hetzelfde grondtal kunnen vermenigvuldigen en delen met elkaar. Ze toont dit a.d.h.v. enkele voorbeeldjes en geeft de formules.

 • Aan de hand van het stappenplan lost Bart eerstegraadsvergelijkingen op. Alles komt aan bod: haakjes, breuken, onbekenden, coëfficiënten...  

 • Bart legt ons uit dat 'ontbinden in factoren' eigenlijk het omgekeerde van 'uitwerken' is. Hij introduceert nieuwe begrippen zoals gemeenschappelijke factoren, merkwaardig product en het kwadraat van een tweeterm.

 • Bart legt de terminologie van machten uit. Wat is de exponent en wat is het grondtal van een macht? Wat is een kwadraat? Bart vertelt het je allemaal.

 • Na de natuurlijke en de gehele getallen, leren we nu de rationale getallen kennen. De verzameling van de rationale getallen krijgt de letter Q als aanduiding. Een rationaal getal is het quotiënt van 2 gehele getallen, waarvan het tweede niet 0 is. Bart legt alle begrippen i.v.m. de verzameling van de rationale getallen verder uit.

 • Lettervormen en hun getalwaarden, hoe zit dat juist? Bart legt het uit aan de hand van appels en petanque ballen!

 • Bart vergelijkt de rapporten van 2 klassen. Dit doet hij aan de hand van het gemiddelde en de mediaan. Hij laat je de formules zien voor gemiddelde en mediaan en berekent beide voor de 2 klassen.

 • Bart vertelt over de gelijkheid van 2 verhoudingen: in de wiskunde wordt dit een evenredigheid genoemd. Hij legt dit uit aan de hand van enkele oefeningen. Ook de benamingen van de verschillende termen en de hoofdeigenschap van de evenredigheid worden toegelicht.

 • In andere filmpjes kan je zien welke rekenregels en tekenregels er gebruikt worden voor de bewerkingen. In dit filmpje over rekenregels en tekenregels legt Bart uit wat er gebeurt als er bij bewerkingen een plus of een min voor de haakjes staat. Welke bewerkingen moeten we doen bij een plus voor de haakjes? Welke rekenregels worden er gebruikt bij een min voor de haakjes? Na de theorie uit te leggen i.v.m. haakjes wegwerken bekijkt Bart enkele voorbeelden waar hij de haakjes zelf wegwerkt. Bekijk ook zeker de andere filmpjes over rekenregels, tekenregels en bewerkingen!

 • Bart gebruikt een appartementsgebouw om in de wiskunde het verband tussen de natuurlijke en de gehele getallen aan te tonen.

 • Bart gaat naar een peperdure winkel om appels en bananen te kopen. Hij gebruikt hier een handig wiskunde hulpje bij en berekent zo de getalwaarde van enkele veeltermen.

 • De eigenschappen van de aftrekking met natuurlijke getallen worden uitgelegd door Arno. De aftrekking in N is: niet overal gedefinieerd, niet commutatief... Oei? Arno vertelt het ons!

 • Liesbeth legt uit hoe we een macht tot een macht verheffen. Ze geeft ons de algemene formule en toont het ook aan met enkele voorbeeldjes.

 • Bart gaat verder met zijn verhaal van de Mont Wezoux! Hij laat stap 1 zien om te ontbinden in factoren. Hierbij plaatst hij de gemeenschappelijke factoren voorop. Deze gemeenschappelijke factoren zijn de grootste gemene deler van de coëfficiënten en de letters die in élke term voorkomen met de kleinste exponent. Hij gebruikt hiervoor een tweeterm en een drieterm als voorbeeld en ontbindt deze in factoren.

 •  Leuk  

  Reacties

  Bart legt de volgorde van bewerkingen in N uit. (1ste graad)

  Wat is de volgorde van bewerkingen in de verzameling van de natuurlijke getallen? Bart legt het uit a.d.h.v. enkele oefeningen die hij oplost a.d.h.v. de volgorde van de bewerkingen.
  Tags: haakjes, haken, wortels, volgorde, bewerkingen, verzameling van natuurlijke getallen, vermenigvuldigen, delen, vermenigvuldiging, uitwerken, uitrekenen, machten, volgorde van de bewerkingen, verzamelingen

  Reacties en vragen

  profielfoto Eva Pere door Eva 4 maanden geleden | ↑ 2 | ↓ 0
  heel fijn!