expert picture

Wiskunde - Vergelijking van een rechte opstellen als 2 punten gegeven

Oefening: Functievoorschrift eerstegraadsfunctie opstellen als twee punten gegeven zijn

Vergelijking van een rechte opstellen als 2 punten gegeven
Je bekijkt de gratis preview van deze lesvideo, wil je meer zien? GRATIS PROBEREN BESTEL DIRECT

Je bent nog niet ingeschreven op WeZooz Academy...

GRATIS PROBEREN BESTEL DIRECT

Online studeren met WeZooz Academy:

 • 1000 Lesvideo's

  Meer dan 1000 online lesvideo's voor het middelbaar onderwijs

  meer
 • 1000 Oefeningen

  Meer dan 1000 oefeningen om je kennis uitgebreid te toetsen

  meer
 • Gediplomeerde leerkrachten

  Ervaren lesgevers leggen je de moeilijkste onderwerpen duidelijk uit

  meer
 • Vragen

  Stel vragen en krijg antwoord van de leerkracht

  meer
 • In de wiskunde (een meerbepaald in "analyse") moet je definities uiteraard vanbuiten kennen. Maar wat betekent de definitie van de eerstegraadsfunctie nu juist? Tine legt het je stap voor stap uit en geeft een voorbeeldje.

 • Tine krijgt een functievoorschrift doorgestuurd. Door een tabel in te vullen berekent ze de functiewaarden voor enkele punten. Deze punten zijn de coördinaten van de grafiek en daarmee stelt ze de grafiek van deze functie op.

 • Welke invloed heeft m of a nu juist op de grafiek? Moeten de rechte stijgen of dalen? Tine toont het ons.

 • Tine toont ons wat nu juist de invloed van q of b op de grafiek is.

 • Tine vertrekt van enkele voorbeeldjes waar ze uit het functievoorschrift het nulpunt haalt van de gegeven eerstegraadsfunctie. Vervolgens vertelt ze je hoe je je uitkomst controleert. Als laatste legt ze het algemene geval (mx+q of ax+b) uit.

 • A.d.h.v. enkele voorbeelden toont Tine ons hoe we het tekenverloop van een eerstegraadsfunctie bespreken. Stijgen of dalen? Negatieve of positieve rico? Na dit filmpje is het helemaal duidelijk!

 • Wanneer de richtingscoëfficiënt en een bepaald punt gegeven zijn, kan men de vergelijking van de rechte opstellen. Tine geeft ons de formule die we steeds moeten gebruiken. Ze laat ons de werkwijze zien a.d.h.v. een voorbeeld.

 • Ladders en wiskunde?? Tine gebruikt een ladder om de wiskundige vergelijking van een rechte (y=mx+q of y=ax+b) op te stellen. Ze stelt deze op voor 2 verschillende functies. Tine legt uit hoe je de richtingscoëfficiënt en het snijpunt met de y-as afleest van de grafiek en zo m (of a) en q (of b) bepaalt.

 • Tine stelt de vergelijking van een rechte op met een tabel die reeds gegeven is. Aan de hand van de x- en y-waardes kan ze de rico vinden die ze dan toepast in de formule van de vergelijking van een rechte. Tine geeft hier 2 voorbeelden.

 • Je hebt de vergelijking van de rechte en de coördinaten van een punt. Hoe kan je nu controleren of dit punt op de gegeven rechte ligt? Tine vertelt het ons!

 • Tine wilt wel eens weten hoever ze eigenlijk woont van de kathedraal van Antwerpen. Hiervoor gebruikt ze de wiskundige formule voor de afstand tussen 2 punten in het vlak. Ze past deze toe op 2 punten (haar huis en de kathedraal) in het vlak.

 • Om de coördinaten van het midden van een lijnstuk te berekenen gebruikt Tine een formule. Ze legt ons deze formule uit en laat de werkwijze zien a.d.h.v. een voorbeeld.

 • Sjoert maakt 2 oefeningen op oplossen van een vergelijking van de eerste graad met 1 onbekende. Bart had al eens een video gemaakt over oplossen van een vergelijking van de eerste graad maar Sjoert gaat een stapje verder! Hij doet aan oplossen van vergelijkingen met 1 onbekende met breuken en haakjes. Om deze les over oplossen van een vergelijking te begrijpen moet je weten wat het kleinste gemene veelvoud is. Sjoert volgt duidelijke stappen om de vergelijking op te lossen. Eerst breuken en haakjes wegwerken, dan ordenen en uiteindelijk oplossen van de vergelijking. Check ook zeker de andere video's over eerstegraadsvergelijkingen oplossen!

 • Algebra, getallenleer, meetkunde… Alle soorten wiskunde komen samen in dit filmpje! Sjoert vertrekt van een stelsel eerstegraadsvergelijkingen, tekent de rechten en zoekt zo het snijpunt van deze rechten.

 • Tine legt uit dat wat een kwadratische functie oftewel een parabool is. Ze legt de link tussen de wiskunde en het dagelijkse leven en werkt een voorbeeldje uit. Als laatste geeft ze een woordje uitleg bij de verschillende schrijfwijzes van zo'n functies.

 • De vergelijking, het domein, het beeld, de nulpunten, het tekenverloop en het functieverloop van veeltermfuncties worden besproken door Tine.

 • Sjoert gebruikt de levende balans om een woordje uitleg te geven bij ongelijkheden. Hierdoor wordt duidelijk wat er gebeurt bij een ongelijkheid met het ongelijkheidsteken als je optelt, aftrekt, vermenigvuldigt en deelt. Sjoert maakt bij de vermenigvuldiging en deling een onderscheid tussen positieve en negatieve getallen en niet onterecht! Kijk mee en zie wat er gebeurt met het ongelijkheidsteken.

 • Sjoert vormt formules om. (2de graad)

 • Hoeveel oplossingen zijn er bij tweedegraadsvergelijkingen en welk teken zullen die oplossingen hebben? Kom het allemaal te weten in deze video waar Liesbeth je over het aantal en het teken van de oplossingen vertelt.

 • Ben je klaar voor een uitdaging? Liesbeth maakt samen met jou een meer geavanceerde oefening op het aantal oplossingen en het teken ervan bij tweedegraadsvergelijkingen.

 •  Leuk  

  Reacties

  Tine stelt de vergelijking van een rechte op als 2 punten gegeven zijn. (2de graad)

  Met twee gegeven punten kan men de vergelijking van een rechte opstellen. De twee punten worden gebruikt in een formule die Tine ons geeft. Ze toont ons ook de werkwijze a.d.h.v. een voorbeeld.
  Tags: y-y1, y2-y1, x2-x1, x-x1, coördinaten, coördinaat, formule, vergelijkingen, rechten, opstellen, gegeven, punten

  Reacties en vragen

  Er zijn nog geen reacties op deze lesvideo.